Nasze motto: „Dziecko jest w naturalny sposób ciekawe świata, jeśli mu się zaufa, dziecko odkryje ten świat w zabawie, zachwycone jego różnorodnością, unikając stresu i wyrastając na szczęśliwego dorosłego” – André Stern, twórca Ekologii Dzieciństwa

Niemal wszyscy rodzice przeżywają moment powrotu do pracy i pozostawienia malucha pod czyjąś opieką. Alternatywą dla babć, niań czy standardowych żłobków może być instytucja Dziennego Opiekuna, która ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Dzienny Opiekun to projekt na kształt rodzinnego żłobka. Rodzinnego dlatego, że dzieci zostają pod opieką specjalnie przeszkolonej osoby w warunkach domowych, w małej grupie (do pięciorga dzieci). Mała i ściśle współpracująca ze sobą grupa dorosłych i dzieci sprawia, że wszyscy się doskonale znają i można powiedzieć, że tworzą żłobkową rodzinę. W takiej rodzinie dziecko nie tylko rozwija się bezpiecznie w indywidualnie dobranym dla niego toku, ale co ważne, rodzice czują się spokojni, zostawiając je w dobrze znanym miejscu. Istotnym jest, że Dzienny Opiekun to instytucja, która powstała dzięki ustawie żłobkowej uchwalonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Punkt opieki jak i pracujący w nim opiekun muszą spełniać określone standardy. Nadzór nad punktami opieki dziennej pełni gmina.